Mart 19, 2019

HAKKIMIZDA


DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI

       a) Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Programı: Çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi içeren, çocuğun yüksek yararına uygun mekanizmaların işletilmesine yönelik çalışmalar yürütülür. Çocuk alanında çalışan profesyonellerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlanır ve yürütülür.

        b) Çocuk Hakları Programı: Çocuk hakları ve öğretimine yönelik çalışmalar planlar ve uygular. Dernek bünyesinde Çocuk Komitesi oluşturulur. Dernek tarafından çocuklara yönelik düzenlenecek etkinliklerde ve basılı materyallerde çocuk komitesinin görüşleri alınır.      

        c) Durum Belirleme Programı: Sahada karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla çalışmalar planlanır ve yürütülür.

        ç) Vaka İzleme Programı: Şiddete maruz kalmış çocukların izlemi yapılır, çocukların sistemde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi ve çocukların desteklenmesine yönelik çalışmalar bütüncül bakış açısıyla planlanır ve yürütülür.

       d) Farkındalık Çalışmaları Programı: Hak ihlallerine uğrayan (engelli, mülteci, çocuk işçiliği, okul terki yaşayan, adalet sisteminde vb.) 25 yaş altı bireylere yönelik farkındalık yaratmak ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalar planlanır ve yürütülür. 

      e)  Gençlik Programı: Yönetim kurulu kararıyla lise veya üniversite gençlerinden oluşan gençlik grupları kurulur. Bu gruplar derneğin amacı doğrultusunda güçlendirilir ve sahada çalışmalar yürütür.