18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur.

Eksi 25

18 Kasım 2016 · 

Türk Ceza Kanunu’na ve Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’ye göre; 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. 
Başta ceza hukuku mevzuatı olmak üzere hukukumuzda çocuklar tarafından veya çocuklara karşı yapılan fiiller özel olarak düzenlenmiştir ve bunlar için özel hükümler öngörülmüştür. Bu durumlardan biri de çocuklara yönelik işlenen cinsel suçlardır. Yetişkin bireyler için cinsel saldırı, çocuklar için ise adı cinsel istismar olan bu suç çocuklara karşı işlenen ağır suçlardandır. 
Cinsel istismarın düzenlendiği Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesine göre; çocuk 15 yaşından küçükse yapılan tüm cinsel davranışlar cinsel istismar olarak kabul edilir, 15 yaşından büyük çocuklar için ise ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka sebeplerle yapılan cinsel davranışların cinsel istismarı doğuracağı belirtilmiştir.
17/11/16 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan yasama faaliyeti esnasında bir grup milletvekili tarafından; çocuğun gerçekleştirilen “cinsel istismar”da rızası bulunması ve istismarı gerçekleştiren kişiyle evlenmesi durumunda ceza yargılaması bakımından herhangi bir yaptırımın uygulanmayacağı anlamına gelen bir önerge sunulmuştur. 
Oysa ki;
Anayasa’ya göre devlet, kişilerin ve toplumun refahı, huzur ve mutluluğunu sağlamakla, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamakla görevlidir. (m.5) Bunun yanı sıra devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. (m.41/4) 
Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’de de Anayasa’ya paralel düzenlemeler yer almış ve yasama organları tarafından yapılan bütün faaliyetlerde çocuğun yararının esas alınması gerektiği belirtilmiştir. (m.3/1) 
Dolayısıyla söz konusu önerge Anayasa’ya ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olup, binlerce çocuğun hayatında telafisi imkansız zararlar doğurabilecek niteliktedir. 
Kaldı ki Türk Medeni Kanunu’na göre olağan evlilik yaşı 17, olağanüstü evlilik yaşı ise 16’dır. Ayrıca günümüzde evlilik yaşının Anayasa’ya ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğu tartışılmaktadır. Eksi 25 Derneği; 25 yaş altı bireylerin her türlü ihmal ve istismardan korunmasını kendisine ilke olarak benimsemiş bir dernektir. Dernek olarak; çocukları istismar etmiş kişilerin çocuklarla evlendirilmesini düşünmek, hatta bu evliliği cezasızlık nedeni olarak yasalaştırmak açıkça hukuka ve vicdana aykırı olacağına inanıyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla.
Eksi 25 Derneği Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir