DİJİTAL İLETİŞİM VE YÖNETİŞİM

Eskişehir’de STGM tarafından yapılan Sivil Toplum Örgütleri İçin Dijital İletişim ve Yönetişim Eğitimine katıldık. Dijital Ağların kullanımının hedef kitleye ulaşmak, Kurum için önemi, Ağ Odaklı Dijital iletişim gibi konular 21-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Capella Otel’de öğrenildi. #stgmdijital

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-5

Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-5Okula Devamsızlık ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmamız Eskişehir İl Milli Eğitim Orta Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Ali Osman Yalçın’ın sunumlarıyla devam ediyor.

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-5

Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-5Okula Devamsızlık ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmamız Eskişehir İl Milli Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Abdulkerim Çökçe ‘in sunumlarıyla devam ediyor.

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-5

Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-5Okula Devamsızlık ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmamız MEB- İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yaşar Baki Altunbaş’ın sunumlarıyla devam ediyor.

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-5

Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-5Okula Devamsızlık ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmamız kalkınma Atölyesi’nden Cemre Yaşkeçeli ve Mehtap Taşkın’ın sunumlarıyla devam ediyor.

YEREL DÜZEYDE ÇOCUK İHMALİNİ VE İSTİSMARINI ÖNLEME ÇALIŞTAYI-5

Yerel Düzeyde Çocuk İhmalinin ve İstismarının Önlenmesi Çalıştayı-5Okula Devamsızlık ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi çalışmamız Derneğimiz Başkan Yard. Yasemin Tümkaya Karakaya’nın sunumlarıyla devam ediyor.